Politică de confidențialitate – Ariana Tutac

1. Informații Despre Noi

Acest site este deținut și operat de Hungry For More Consulting S.R.L.. Ne preocupăm de confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră și luăm măsuri pentru a vă proteja informațiile personale. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu practicile descrise în această politică de confidențialitate.

2. Scopul Site-ului

Arianatutac.com servește ca platformă de prezentare a serviciilor de coaching oferite de Ariana Tutac.

3. Informații Colectate

Colectăm următoarele informații personale:

  • Nume
  • Adresă de e-mail
  • Număr de telefon

Aceste informații sunt colectate pentru a vă oferi servicii personalizate de coaching și pentru a vă ține la curent cu noutățile și actualizările relevante.

4. Legături către Terțe Părți

Datele colectate vor fi stocate în baza de date a Mailerlite pentru gestionarea comunicărilor și newsletterelor. Procesul de plată este asigurat de Stripe, iar informațiile de plată nu sunt stocate pe serverele noastre.

5. Cookie-uri

Arianatutac.com folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Cookie-urile sunt fișiere mici de text stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Acestea ne ajută să analizăm modul în care utilizați site-ul și să vă oferim conținut personalizat.

6. Păstrarea Datelor

Datele personale colectate vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care solicitati ștergerea acestora. Informațiile financiare, cum ar fi cele legate de plăți, vor fi păstrate conform cerințelor legale.

7. Drepturile Vizitatorilor

Utilizatorii au dreptul să solicite accesul, modificarea sau ștergerea datelor personale. Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@arianatutac.com.

1. Dreptul de acces – art. 15 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: 

a) scopurile prelucrarii; 
b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; 
f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora; 
h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. ”

2. Dreptul la rectificare – art. 16 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.”

3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – art. 17 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 
c) persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2); 
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; 
f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1).”

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – art. 18 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; 
b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 
d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.”

5. Dreptul de opozitie – art. 21 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. 

Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.”

6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

– art. 22 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

Aceasta nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; 
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.”

8. Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@arianatutac.com.

9. Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Orice modificare a acestei politici de confidențialitate va fi comunicată prin e-mail către utilizatorii înregistrați. Prin continuarea utilizării site-ului după aceste modificări, sunteți de acord cu noile prevederi.

Această politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 18 Decembrie 2023.

Abonează-te la newsletter

Vei primi notificări despre ultimele noutăți.

Astazi este cea mai potrivita zi pentru a face o schimbare. Viata ta personala si cea profesionala se pot imbunatati considerabil daca doar faci primul pas.

Contact

Website realizat de Baboon Software

Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate.

Quick Solutions - 299lei

O SESIUNE DE 60 DE MINUTE

*Plata se va face prin Transfer Bancar.
*În câteva ore după plasarea comenzii vei primi un email cu factura!